Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2021

Program wyrównywania różnic między regionami III  w roku 2021
Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

4. Obszar D – likwidacja barier transportowych.

5. Obszar E -  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

7. Obszar G – skierowanie do powiatów  poza algorytmem dodatkowych środków  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

1) obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe; 

4) obszaru D (likwidacja barier transportowych): 

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, 

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe; 

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D i F  przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 w terminie do 12 lutego  2021r.  Wnioski w ramach obszaru A i E projektodawca składa bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w trybie ciągłym

Więcej informacji o programie jak również druki wniosków dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl  

 

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ