Oddanie kolejnej inwestycji drogowej w Powiecie Włocławskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym starosta włocławski Roman Gołębiewski wspólnie z minister Anną Gembicką, burmistrzem Miasta Kowal Eugeniuszem Gołembiewskim, wójtem Gminy Kowal Stanisławem Adamczykiem oraz radnymi powiatowymi: Wojciechem Rudzińskim i Romanem Tomaszewskim uczestniczyli w oddaniu kolejnej inwestycji drogowej w naszym powiecie.
Przebudowano ulicę Kazimierza Wielkiego w Kowalu na odcinku o długości 1,3 km wykonano szereg prac budowlanych, które objęły między innymi przebudowę jezdni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej i wprowadzenie oraz zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Całkowity koszt realizacji zadania to 1.823.874,00 zł z czego 902 342,00 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 902 342,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonawcą robót budowlanych była Firma Drogowo Inżynieryjna DROGTOM Sp. z o. o.

Opublikowano: 23 listopada 2020 14:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 256

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.