Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań"

Dyrektor: Monika Kierzkowska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-840, Lubień Kujawski
ul. Żwirki i Wigury 4B

Telefon: (54) 284-30-15

Fax: (54) 284 31 61

Email:  domdziecka.lubien@op.pl

BIP:  https://pow-przystan.rbip.mojregion.info/

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim zlokalizowana jest przy ul. Żwirki i Wigury 4b w Lubieniu Kujawskim. Powstała z dniem 1 października 2017 roku w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na podstawie na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXVII/268/17 we Włocławku z dnia 22 września 2017. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej. Na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia obsługę administracyjną, finansową w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim Szczegółowy zakres działalności określa Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu nr 595/17 z dnia 5 października 2017. 

Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14 dzieci lub osób pełnoletnich realizujących obowiązek szkolny na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 25 roku życia. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej formie pieczy zastępczej.

Do podstawowych zadań należy: 

 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
  i możliwości rozwojowych;
 6. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki,
w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówka mieści się w nowo wybudowanym 2 kondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 361,2 m2. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

1/ parter:

 • Kuchnia
 • Pokój dzienny
 • Klatka schodowa
 • Łazienka
 • Pokój wychowawców
 • Gabinet terapii
 • Pomieszczenia gospodarcze – dwa
 • Skład opału
 • Kotłownia
 • Pokój dla osób niepełnosprawnych
 • Pralnia/suszarnia
 • Komunikacja
 • Wiatrołap
 • Spiżarnia

2/piętro

 • Sześć pokoi 2 osobowych
 • Dwa WC
 • Dwie łazienki
 • Komunikacja z holem 

Placówka spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz spełnia standardy zawarte w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zadania z zakresu opieki i wychowania dziecka oraz pracy z rodziną realizowane są przez zespół wychowawców wspieranych przez specjalistów: pedagoga, pracownika socjalnego
i psychologa.

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze "Przystań" i Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.