Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dyrektor: Piotr Jacek Zbonikowski

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-820, Kowal
ul. Kopernika 19

Telefon: (54) 284-18-65

Fax: (54) 284-18-49

Email:  dpskowal@wp.pl

Strona Internetowa: http://dpskowal.cba.pl/

BIP: https://dpskowal.rbip.mojregion.info/


Dom Pomocy Społecznej jest wielofunkcyjną jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego, oddaną do użytku w 1997r.

Od lipca 2012 roku Dyrektorem Domu  jest Pan Piotr Zbonikowski. Od chwili objęcia stanowiska wprowadza innowacyjne działania w jednostce, dzięki czemu oferta Domu jest bardzo atrakcyjna, konkurencyjna i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w środowisku lokalnym, powiecie jak również w całym kraju.

W Domu działają:

- Dom Pomocy Społecznej dla 75 osób przewlekle somatycznie chorych. W wyniku ogromnego zainteresowania osób  chorych z całej Polski w 2017 roku Dyrektor zwiększył  liczbę mieszkańców z 66 na 75.

To nowoczesna, wyspecjalizowana placówka, spełniająca wszelkie warunki standaryzacji, jedna z niewielu w Polsce dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

- Ośrodek Rehabilitacyjny przyjmujący jednorazowo na turnus 20-25 osób z całej Polski.

Od początku działalności Dom prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na SM i inne schorzenia neurologiczne (stany po udarach). Turnusy cieszą się dużą renomą. Pacjenci ćwiczą w salach wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz – w ramach swoich potrzeb i możliwości w pokojach. Dla każdego pacjenta ustalony jest indywidualny plan usprawniania w oparciu o diagnozę, wskazania i możliwości fizyczne chorego.

Proponowane zabiegi:

FIZYKOTERAPIA: galwanizacja, jonoforeza, stymulacja, prądy interferencyjne, światłolecznictwo: lampy Sollux, kwarcowa, bioptron i laser, inhalacje, magnetoterapia, ultradźwięki, KINEZYTERAPIA: ćwiczenia indywidualne, grupowe, rozciągające, równoważne, wysiłkowe, gimnastyka korekcyjne, ćw. na zestawie ciężarkowo-bloczkowym (UGUL),ścieżka zdrowia, HYDROTERAPIA: jacuzzi, kąpiel wirowa kończyn dolnych, MASAŻ: klasyczny, mechaniczny, drenaż limfatyczny, KRIOTERAPIA MIEJSCOWA, HORTITERAPIA (uzdrawianie przez kontakt z roślinnością), NOWOCZESNA SIŁOWNIA PLENEROWA.

- Środowiskowy Dom Samopomocy wspierający 35 osób niepełnosprawnych. Jest on  placówką świadczącą usługi specjalistyczne. Funkcjonuje od września 2004 roku. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne, z terenu gmin powiatu włocławskiego, które korzystają z zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych.

W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu oprócz pracowników świadczących pracę na umowę o pracę również są osoby bezrobotne, które mają możliwość odbycia stażu zawodowego. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami działającymi na terenie powiatu włocławskiego jak również poza nim (min.: szkoły, Urzędy, biblioteka, Gminne Koła Gospodyń, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenia, Fundacje).

Osiągnięcia- innowacje:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, 100% pracowników wykwalifikowanych na zajmowanych stanowiskach, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych
 • prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych  dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologicznej,
 • poszerzenie usług świadczonych przez Dom poprzez ich uatrakcyjnienie: kącik rekreacyjno-wypoczynkowy, minizoo, mini-szklarnia, kompleks przyrządów do ćwiczeń fitness- nowoczesna siłownia plenerowa, boisko do koszykówki, ścieżka zdrowia,
 • utworzenie ogrodu zimowego (minipalmiarni) poprzez zadaszenie III piętra- uzdrawianie przez kontakt z roślinnością- hortiterapia, jako jeden z nielicznych  Domów w Polsce,
 • założenie solarów słonecznych jako alternatywnego źródła energii, dostarczającego ciepłą wodę
 • termomodernizacja budynku
 • stała współpraca na wielu płaszczyznach z seniorami z terenu gminy Kowal (szkolenia, kursy, spotkania, wycieczki integracyjne)
 • udział mieszkańców oraz uczestników ŚDS w różnego rodzaju projektach, konkursach tj:
 1. projekt „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych z Gminy Miasta Kowal i gmin ościennych” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,                     
 2. projekt „Podróż do samodzielności ”Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we Włocławku współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. projekt „Sprawni Niepełnosprawni w pracy” Kurs Pracownik małej gastronomii realizowany przez  CEiK „Zenit” we Włocławku współfinansowany  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” Nagrody i wyróżnienia za spektakle teatralne do grupy teatralnej „Niepokorni” , oraz SZOK”, 
 5. Ogólnopolski Konkurs Literacki Prozy i Poezji dla osób niepełnosprawnych i Międzynarodowe Biennale sztuki organizowane przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa- wyróżnienia, publikacje twórczości,
 6. współpraca z Fundacją Św. Jana Jerozolimskiego  w Warszawie – pielgrzymki osób niepełnoprawnych do Lourdes.
 7. festiwal „FART” Organizowany przez Fundację „Wiatrak” w Bydgoszczy. Nagrody i wyróżnienia  w kategorii: muzyka, fotografia, rękodzieło, literatura
 8. Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych Pt. Pejzaż polski Toruń –nagrody i wyróżnienia dla mieszkańców Domu
 9. organizacja przez Dom Otwartych Mistrzostw Szachowych ŚDS i DPS,
 10. j) wystawa prac mieszkańców Domu, uczestników ŚDS oraz turnusu rehabilitacyjnego „Mocni sztuką” w Centrum Kultury we Włocławku,
 11. wydanie czterech tomików wierszy mieszkanki Domu –Pani Marii Stawickiej-Madej
 12. materiały filmowe z cyklu Zwyczajni-Niezwyczajni ukazujące mieszkańców, którzy mogą się pochwalić zdolnościami malarskimi, literackimi itp.
 • W 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kowalu wykonano zadanie inwestycyjne pn.: ”Rozbudowa łącznika w Środowiskowym Domu Samopomocy i dostosowanie na sale terapeutyczne oraz zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do nowej sali terapeutycznej” dzięki, któremu ośrodek zyskał dodatkową salę terapeutyczną o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na zajęcia informatyczne i muzyczne. Na doposażenie sali zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
 • doposażono również pracownię kulinarną w nową zmywarkę, zakupiono: wyrzynarkę na zajęcia stolarskie, głośnik przenośny na muzykoterapię oraz sprzęt sportowy.
 • w roku 2018  dostosowano pozostałą część łącznika na sale terapeutyczne: salę doświadczania świata, pokój psychologa/pokój kierownika. Wyposażenie do Sali doświadczania świata sfinansowane ze środków z programu „Za  życiem”, skierowanego do osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną spełniających kryteria art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej. W ramach programu zakupiono: kolumny bąbelkowe, oświetlenie (baldachim i kaskada świetlna), siedziska, materace, pomoce sensoryczne.
 • z programu „Za życiem” finansowane są również dodatkowe zajęcia terapeutyczne – dogoterapia, wycieczki, wyjścia do kina, zakup materiałów na terapię zajęciową, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia pracowników.

Należy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane i realizowanie w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu są wykonywane z myślą o mieszkańcach przebywających w placówce. Dokonywane zmiany w znaczący sposób łagodzą trudną sytuację wielu osób, a świadczone usługi dostosowywane są do indywidualnych sytuacji i potrzeb tych osób, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i możliwość dokonywania wyborów. Takie podejście przyczynia się do zmiany stereotypowego postrzegania  roli instytucji pomocy społecznej, która integruje środowisko i indywidualne potrzeby beneficjentów

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.