Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Ostoja"

Dyrektor: Monika Kierzkowska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-840, Lubień Kujawski
ul. Żwirki i Wigury 4A

Telefon: (54) 284-30-15

Fax: (54) 284 31 61

Email:  domdziecka.lubien@op.pl

BIP: https://pow-ostoja.rbip.mojregion.info/

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim zlokalizowana jest przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Lubieniu Kujawskim. Powstała z dniem 1 października 2017 roku w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim na podstawie na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXVII/268/17 we Włocławku z dnia 22 września 2017. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego sprawującą pieczę zastępczą w formie instytucjonalnej. Szczegółowy zakres działalności określa Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu nr 596/17 z dnia 5 października 2017.

Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 14 dzieci lub osób pełnoletnich realizujących obowiązek szkolny na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 25 roku życia. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej formie pieczy zastępczej.

Do podstawowych zadań należy:

 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
  i możliwości rozwojowych;
 6. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówka mieści się w nowo wybudowanym 2 kondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 360,7 m2. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

1/ parter:

 • Kuchnia
 • Pokój dzienny
 • Klatka schodowa
 • Łazienka
 • Pokój wychowawców
 • Gabinet terapii
 • Pomieszczenia gospodarcze – dwa
 • Garaż
 • Pokój dla osób niepełnosprawnych
 • Pralnia/suszarnia
 • Komunikacja
 • Wiatrołap
 • Spiżarnia

2/piętro

 • Sześć pokoi 2 osobowych
 • Dwa WC
 • Dwie łazienki
 • Komunikacja z holem

Placówka spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz spełnia standardy zawarte w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zadania z zakresu opieki i wychowania dziecka oraz pracy z rodziną realizowane są przez zespół starszych wychowawców wspieranych przez specjalistów: pedagoga, pracownika socjalnego i psychologa.

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze "Przystań" i Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.