Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dyrektor: Małgorzata Smolińska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-821, Baruchowo
Kurowo 44

Telefon/Fax: (54) 284-56-26

Email:  dpskurowo@wloclawek.home.pl

BIP: https://dpskurowo.rbip.mojregion.info/

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego zapewniającą kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę 60 osobom przewlekle psychicznie chorym, obojga płci. Ma zasięg ponadpowiatowy, a decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do Domu.

Usytuowany jest w odległości 2,5 km od trasy Kowal – Gostynin. Położony w typowo wiejskim krajobrazie. Teren przynależny do Domu ma powierzchnię 1,5 ha. Dom i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek wyposażony został w windę, w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy, drugi stopień monitoringu połączony jest bezpośrednio ze stanowiskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Wokół Domu znajduje się teren rekreacyjny, oczka wodne, ogród.

Otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie miało miejsce 3 czerwca 1996 roku i wtedy też przyjęto pierwszych mieszkańców.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Włocławskiego Nr 134/96 z dnia 11 grudnia 1996 roku powołano Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagającymi leczenia szpitalnego.

9 października 1998r. przyjęto mieszkańców na pobyt stacjonarny.

Jesteśmy placówką zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokajamy niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Cel stawiany przed placówką to organizacja życia opartego na atmosferze rodzinnej. Duży nacisk kładziemy na aktywizację naszych podopiecznych. W DPS w Kurowie prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 1. zajęcia terapeutyczne
 2. zajęcia z psychologiem
 3. zajęcia ruchowe
 4. zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym terapia manualna.

Rodzaj, zakres programowy, wymiar czasu zajęć są dostosowywane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

W Domu znajdują się pokoje 1 osobowe i 2 osobowe z łazienką, przedpokojem i z wbudowaną szafą wnękową oraz pokój wieloosobowy dla osób leżących. Pokoje mieszkańców wyposażone są w tapczan, szafy, szafki nocne, stół, krzesła, półki do kwiatów, obrazy, dywan, lampki nocne, w odpowiednią liczbę wyprowadzeń, pozwalających na swobodne korzystanie z energii elektrycznej. Intymność w pokoju zapewniają zamontowane rolety w oknach. Pokoje mieszkalne zaopatrzone są w łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto Dom posiada pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców:

 • jadalnię;
 • aneks wypoczynkowy z fontanną;
 • salę dziennego pobytu;
 • hol przy wyjściu na taras;
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej;
 • salę terapii zajęciowej;
 • salę terapeutyczną ;
 • salę hydroterapii i rehabilitacji;
 • miejsce kultu religijnego;
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;
 • pomieszczenie kuchenne, przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez mieszkańców;
 • łazienkę ogólnodostępną;
 • palarnię.
 • do dyspozycji gości - 1 pokój gościnny.

Nad stanem zdrowia Mieszkańców czuwają pielęgniarki i opiekunki. Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne są całodobowe. Dom funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej – wypracowanym stylu polegającym na wprowadzeniu zasad otwartej komunikacji i demokracji. Społeczność terapeutyczna zapewnia mieszkańcom bezpieczną bazę, stwarza warunki do tworzenia sojuszu terapeutycznego wzmacniając poczucie bezpieczeństwa. Relacje tworzone w ramach społeczności mają charakter terapeutyczny.

W Domu działa Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, którego zadaniem jest określenie Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca. W Domu funkcjonuje Rada mieszkańców, która jest organem doradczym dla ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.