Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dyrektor:  Dorota Kamińska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87 – 840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18

Telefon: (54) 284-31-55

Fax: (54) 284-31-55

Email: poradnia-psych-pedag@wp.pl

Strona Internetowa: http://www.ppplubienkujawski.szkolnastrona.pl/

BIP: http://ppplubienkuj.rbip.mojregion.info/

 

W dniu 1 września 1989 r., na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, powołano Terenową Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Lubieniu Kujawskim. Poradnia udzielać miała pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym znajdującym się na terenie gmin: Lubień Kujawski, Chodecz, Kowal, Baruchowo.

W 1993 r. decyzją Kuratora Oświaty we Włocławku Terenowa Poradnia  Wychowawczo - Zawodowa w Lubieniu Kujawskim przekształcona została w Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Siedziba poradni mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 18 w Lubieniu Kujawskim.W styczniu 1999 roku, wyniku reformy administracyjnej kraju, zmienił się rejon działania placówki i do dziś obejmuje tereny: miasta i gminy Lubień Kujawski, miasta i gminy Chodecz, miasta i gminy Kowal, gminy Baruchowo, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy Włocławek. Każda z gmin posiada swój punkt konsultacyjny, w którym przyjmowani są klienci.

Poradnia jest placówką oświatową wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół i innych placówek w ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji placówka udziela pomocy wymienionym osobom i instytucjom. Podstawą tych działań jest dziecko i jego problemy.Powyższe cele realizowane są poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.

Osoby korzystające z dobrowolnych i nieodpłatnych usług poradni mają prawo do: anonimowości oraz zachowania i poszanowania tajemnicy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.