Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie

Dyrektor: Magdalena Twardowska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-890 Lubraniec

Telefon: 54 286-20-60

Fax: (54) 286 20 60

Email:  sekretariat_zsmarysin@op.pl

Strona Internetowa: www.marysin.edu.pl

BIP: https://zsmarysin.rbip.mojregion.info/

 

Szkoła w Lubrańcu – Marysinie od ponad stu lat kształci młodych ludzi i przekazuje ponadczasowe wartości: miłość do ojczyzny, zrozumienie przyrody i szacunek do solidnej pracy. Historia placówki sięga roku 1913. Pomysłodawcą założenia szkoły był biskup Stanisław Zdzitowiecki, który zwrócił się do pani Marii Grodzickiej z prośbą o utworzenie w tym rejonie Kujaw dla wiejskich dziewcząt placówki oświatowej o charakterze katolickim. Pani Grodzicka pod budowę szkoły, której była fundatorką, oddała 6 ha gruntu na terenie tzw. Dolinki - do dziś miejsce to nazywane jest od jej imienia Marysinem.


Obecnie Zespół Szkół w Marysinie kształci absolwentów szkół podstawowych. W technikum można zdobyć  zawód: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk, technik ochrony środowiska,  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych;  w szkole policealnej: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej; natomiast w szkole branżowej I stopnia: kucharz, rolnik i sprzedawca. Zespół Szkół w Marysinie łączy w sobie tradycję i nowoczesność.  Szkoła rozwija się zarówno pod względem infrastruktury, jak i procesu kształcenia. Placówka dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne, rzutniki i komputery. Uczniowie korzystają m.in. z multimedialnej sali do nauki języków obcych oraz dwóch sal informatycznych. Dzięki podpisanym wielu porozumieniom z jednostkami wojskowymi młodzież może uczestniczyć w pokazach wojskowych czy kursach udzielania pierwszej pomocy. Uczestnictwo w projekcie unijnym Erasmus + zaowocowało wyjazdami na niezwykle atrakcyjne praktyki zagraniczne, dzięki którym uczniowie nie tylko nabywają praktyczne umiejętności, ale również mają możliwość poznania innych kultur. Uczniowie Zespołu Szkół w  Marysinie aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności i kultywują tradycje regionalne. Dowodem na to może być ich udział w Powiatowym Święcie Żuru Kujawskiego czy Powiatowych Wystawach Stołów „Wielkanoc na Kujawach” i „Wigilia na Kujawach”. Działające w szkole Koło Wolontariatu propaguje idee bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.