Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dyrektor: Ewa Studzińska

Adres:  

Kujawsko-pomorskie
87-850, Choceń
Wilkowiczki 25

Telefon: (54) 284-71-16

Fax: (54) 284-71-97

Email:  dpswilkowiczki@poczta.onet.pl

BIP: https://dpswilkowiczki.rbip.mojregion.info/

 

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach jest placówką stacjonarną dysponującą 89 miejscami dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

Podopiecznym zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających wynikających z „Indywidualnych planów wsparcia” oraz „Dzienników zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej”.

Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wszystkie pomieszczenia, w których przebywają podopieczni wyposażone są w systemy: przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.

Dom wyposażony jest w pokoje mieszkalne usytuowane na dwóch kondygnacjach budynku, w tym:

 • 5 pokoi jednoosobowych,
 • 31 pokoi dwuosobowych,
 • 6 pokoi trzyosobowych,
 • 1 pokój dla czterech osób leżących.

W zakresie potrzeb bytowych DPS zapewnia: miejsce zamieszkania; wyżywienie i organizację posiłków; sezonową odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości i higieny osobistej.

W zakresie usług opiekuńczych udziela pomocy i wsparcia: w podstawowych czynnościach życiowych; pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie usług wspomagających umożliwia aktywne wykorzystanie czasu wolnego proponując udział w różnorodnych formach terapeutycznych organizowanych w nw. pomieszczeniach:

 • pracownie terapii zajęciowej;
 • pokoje dziennego pobytu;
 • pokój spotkań „Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”;
 • „Sala doświadczania świata”, czyli wielozmysłowe poznawanie otoczenia szczególnie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim;
 • sala gimnastyczna;
 • biblioteka;
 • kuchenka pomocnicza dla podopiecznych;
 • kawiarenka;
 • teren rekreacyjny umożliwiający inne formy rehabilitacji czynnej i biernej.

Podopieczni placówki uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalno-rekreacyjnych, spotkaniach integracyjnych i wycieczkach, poza tym utrzymują i rozwijają kontakty z rodziną i środowiskiem uczestnicząc m.in. w imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej.

Na podstawie art. 71 b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty dla podopiecznych na terenie placówki organizowane są i prowadzone przez nauczycieli indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Poza tym DPS w Wilkowiczkach zapewnia zaspokajanie potrzeb religijnych poprzez uczestnictwo w mszach świętych odprawianych w miejscowej kaplicy oraz umożliwia mieszkańcom innych wyznań udział w spotkaniach na terenie placówki jak i poza nią.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.