Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Formularze i załączniki:

Karta informacyjna [doc, 151.5 KB]

Wzór wniosku [doc, 58.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami

Jednostka prowadząca:

Samodzielne stanowisko do spraw architektoniczno-budowlanych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.