Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

Formularze i załączniki:

Karta informacyjna [doc, 38 KB]

Wzór wniosku [doc, 72 KB]

Kategorie:

Leśnictwo, ochrona przyrody i łowiectwo

Jednostka prowadząca:

Referat ochrony środowiska

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.