Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W związku z aktualną, pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w Polsce, przekazuję do wykorzystania przez samorządy Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24.08.2020r., które dostępne są m.in. na stronie internetowej Głównego inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r .

Należy również pamiętać o konieczności stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 z póżn.zm.).

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami można natomiast znaleźć informacje o Obszarach z nowymi zasadami bezpieczeństwa oraz Różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych.

Opublikowano: 15 października 2020 13:20

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 428

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.