Syreny alarmowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe na obszarze gmin na terenie Powiatu Włocławskiego. Jednocześnie zostaną również uruchomione zakładowe syreny alarmowe na terenie spółki ANWIL.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialne organy administracji publicznej z 24 godzinnym wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Opublikowano: 31 lipca 2020 07:30

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 501

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.