Powiat Włocławski ogłosił dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych

 

Powiat Włocławski ogłosił dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin – dł. odcinka 3,9 km” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”. Planowane inwestycje zakładają poszerzenie i wykonanie nowych nawierzchni jezdni, przebudowę parkingów, przebudowę i budowę chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Boniewo - Lubomin częściowo doświetlonej lampami fotowoltaicznymi. Odcinki dróg zyskają nowe oznakowanie poziome i pionowe, w tym także oznakowanie aktywne przejść dla pieszych. Ponadto, droga 2931C w m. Boniewo zyska kanalizację deszczową.

Termin realizacji przedmiotowych inwestycji planowany jest na 31.08.2020r.

Opublikowano: 22 stycznia 2020 08:55

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 472

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.