WKU informuje o naborze ochotników

 (link otworzy duże zdjęcie)

UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi nabór na I turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie rozpocznie się 07 stycznia 2020 roku.

Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej;
W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 1095 zł miesięcznie (brutto),
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.


Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku lub pod nr telefonu: 261 441 059.

Opublikowano: 03 grudnia 2019 13:15

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 841

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.