Skrócenie czasu przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z postępem praca remontowych progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku od dnia 03.12.2018r do 10.12.2018r. skrócony zostaje czas wstrzymania przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku z 4 do 3 godzin codziennie w godzinach 9:00-12:00. Nadal utrzymane jest wyłączenie zatrzymania przepływu w dniach 5 i 6 grudnia 2018 r.dla potrzeb technologicznych Energa Wytwarzanie SA. Wstrzymanie przepływu powoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i około 1 metr w rejonie Torunia.

Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się każdorazowo do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601 381 189.

Opublikowano: 03 grudnia 2018 13:55

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 240

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.