Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku oraz wykonania pomiarów batymetrycznych dna dolnego stanowiska w dniu 14 czerwca 2018 roku w godzinach 9.00-13.00  zostanie wstrzymany przepływ wody przez stopień.

Spowoduje to obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1,0 metr w rejonie Torunia.

Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601 38 11 89.

Z poważaniem
Kierownik Stopnia Wodnego we Włocławku

Grzegorz Wesołowski

Opublikowano: 12 czerwca 2018 12:40

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

wstrzymanie_przepbywu_przez_stopien_wodny_we_wbocbawku_w_dniu_14_czerwca_2018.pdf [784.56 KB]

Wyświetleń: 357

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.