Spotkanie promujące Rodzinną Pieczę Zastępczą

     10 listopada 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     W ramach spotkania zostanie omówiona m.in. idea i procedura zakładania rodzin zastępczych (kwalifikacja i szkolenie kandydatów), sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, problemy rodzin zastępczych oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony zostanie warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu.

     W spotkaniu weźmie udział Starosta Włocławski – p. Kazimierz Kaca wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Wójt Gminy Baruchowo – p. Stanisław Sadowski.

 

Serdecznie Zapraszamy

Organizatorzy

 

Przygotowano przy współpracy z PCPR we Włocławku

Opublikowano: 08 listopada 2017 13:29

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 518

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.