Nie dla Czadu

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

 Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.
Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach w których są okna szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę a wentylacja jest wadliwa bądź wcale nie działa

Najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru jest brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Wydział Zarządzania Administracji i Bezpieczeństwa  Starostwa Powiatowego we Włocławku zwracają uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, dlatego apelują o odpowiednią eksploatację instalacji grzewczych i elektrycznych, rozwagę oraz nie ignorowanie choćby najdrobniejszych nieprawidłowości, mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
            Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy:

 • zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń oraz mikrowentylację okien i drzwi,
 • dokonywać okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych oraz systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
 • rozmieścić czujki dymowe lub tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

         Więcej informacji o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi czadem oraz zachowaniem na wypadek pożaru, w tym m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia,
jak pomóc poszkodowanym przy zatruciu tlenkiem węgla, jakie są objawy zatrucia oraz
jak często należy przeprowadzać kontrole przewodów kominowych – są dostępne na stronie internetowej komendy  www.kmpsp.wloclawek.pl w zakładce „porady”.

 

 

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

 

 • Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
 • Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnymi bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem\niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowym ,a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

 • Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
 • Pamiętaj aby:
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz      w roku.
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
 • w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu               i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 • nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp. jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 • nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
 • nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych(dymowych spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku oraz co bynajmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków powierzchniowych zabudowy przekraczającej 2.000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m²

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym- co najmniej raz na 3 miesiące,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym- co najmniej raz na 6 miesięcy,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej

W trosce o bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach w których masz urządzenia grzewcze(nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych)

 Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, ot
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - tel. 112, straż pożarna - tel. 998 lub112) oraz pogotowie gazowe 992

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Pamiętajmy !

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich

bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

                Opracowano przy współpracy z KM PSP we Włocławku

Opublikowano: 06 listopada 2017 11:31

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 542

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.