Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Powiat Włocławski na zaproszenie PFRON przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018, którego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Wnioski o dofinansowanie w przedmiotowym programie można składać w siedzibie tut. Centrum w następujących obszarach:

- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D - likwidacja barier transportowych,

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F należy składać w terminie do 15 stycznia 2018r, natomiast wnioski dotyczące obszaru E w terminie do 31 października 2018r, na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15.

 

Więcej informacji na temat programu i wysokości środków przeznaczonych na realizację każdego projektu na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Opublikowano: 28 października 2017 21:26

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 491

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.