Projekt „Pomagamy skutecznie” w Powiecie Włocławskim

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Włocławski prowadzi projekt pn."Pomagamy skutecznie", w ramach przyznanych środków na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników dps, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników dps,

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020.  Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Opublikowano: 29 października 2020 13:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 422

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.