Odbiór drogi w gminie Lubień Kujawski

 (link otworzy duże zdjęcie)

 29 października 2020 r. został odebrana kolejna inwestycja drogowa pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski-Kąty-gr. woj. (Łonięta)" z udziałem przedstawicieli Powiatu Włocławskiego w osobach: starosty - Romana Gołębiewskiego, wicestarosty - Jana Ambrożewicza, przewodniczącego Rady Powiatu - Zygmunta Wierzwieckiego, radnego Bogdana Domżalskiego oraz burmistrza Lubienia Kujawskiego - Marka Wilińskiego i dyrektora PZD - Tadeusza Wiśniewskiego. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 2.247.873,95 zł z czego 1 123 936,00 zł stanowi dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1 123 936,00 zł stanowi dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach prac budowlanych wykonano:

- przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, o szerokości 6,0m,

- przebudowę poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej z kruszywa łamanego,

- przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej,

- przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- przebudowę peronów przystanków autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- wprowadzono stałą zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego),

- wykonano odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych oraz za pomocą elementów wpustów ulicznych.

Wykonawcą inwestycji było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. z Nowej Wsi, natomiast podwykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

Opublikowano: 26 października 2020 09:52

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 353

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.