XXII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym tj. 21 października 2020 r. odbyła się XXII sesja Rady Powiatu we Włocławku, w trakcie której zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Wprowadzono niezbędne zmiany w budżecie powiatu, do najważniejszych z nich zalicza się:

   1) wprowadzono kwotę 1.966.315,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych: pn. „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu – dł. odcinka 1,3 km – 902.342,00 zł” oraz „Remontu drogi powiatowej Nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo (odc. Zgłowiączka-Wiktorowo) 1.063.973,00 zł, dzięki temu w 2020 roku Powiat Włocławski uzyskał rekordowe dofinasowanie w wysokości prawie 9,5 mln zł na realizację 5 inwestycji drogowych,

  2) zwiększono środki na opracowanie 3 dokumentacji projektowych kolejnych inwestycji drogowych: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie IV etap”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2925C  Czerniewiczki-Ossówek”

  3) wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1.050.938,50 zł na realizację projektu „Pomagamy skutecznie”, którego celem jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników dps przez okres kolejnych 3 miesięcy,

2. Przyjęto sprawozdania z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie Powiatu Włocławskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne,

3. Rozpatrzono informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2020 r.,

4. Rozpatrzono uchwałę zmieniającą uchwałę z sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

5. Starosta Włocławski oraz Przewodniczący Rady Powiatu przedstawili informację z analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane.

 

Opublikowano: 21 października 2020 12:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 599

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.