„Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID– 19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

 

Projekt partnerski Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej w Toruniu realizowany przez Powiat Włocławski/Powiatowe  Centrum Rodzinie we Włocławku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zakres wsparcia :

1) testy na SARS-Co-V-2 dla pracowników domów pomocy społecznej,

2) dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej,

3) zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków o dezynfekcji dla instytucji pomocy społecznej.

 

Opublikowano: 15 października 2020 13:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 314

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.