Obrady Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 8 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku. Podczas obrad przedstawiono między innymi informację Zarządu Powiatu we Włocławku o udzielonych dotacjach dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2019 r. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na najwyższym poziomie są jednym z naszych priorytetów. To właśnie dlatego powstała uchwała, która oferuje i określa pomoc finansową dla strażaków.

W 2019 roku zastrzyk pieniężny o łącznej wartości 278 965,35 zł otrzymały 72 jednostki. Dzięki temu mogły zrealizować zamierzone plany i inwestycje. Dotacje umożliwiły między innymi zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, środków łączności, umundurowania bojowego, czy dofinansowanie do remontu lub modernizacji obiektów należących do OSP.

Obradom komisji przewodniczył Radny Rady Powiatu we Włocławku Pan Mariusz Bladoszewski, który podkreślił istotę dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ich rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Włocławskiego.

Podczas obrad Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przedstawiono również informacje dotyczące programów finansowych i ich efektów związanych z aktywizacją bezrobotnych i ograniczeniem bezrobocia oraz działań Powiatu Włocławskiego w związku z przynależnością do związków i stowarzyszeń. Zebrani zapoznali się także z informacją Starosty Włocławskiego dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2019 r.

Opublikowano: 09 października 2020 11:56

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 578

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.