XX Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 sierpnia 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu we Włocławku. Rada rozpatrzyła projekty uchwał w następujących sprawach:

- utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, która ma obsługiwać jednostki oświatowe podlegające pod nasz samorząd,

- zwiększenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zakup dwóch nowoczesnych aparatów RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby tej jednostki,

- przyjęcia do budżetu środków na realizację projektu edukacyjnego "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim", dzięki któremu nasze trzy szkoły zostaną doposażone w pracownie dydaktyczne, natomiast uczniowie będą mieli możliwość odbywania kursów i płatnych staży,

- przyjęcia do budżetu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łonięta)"

Ponadto Rada zajęła się również: informacją z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r., przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie oraz rozpatrzyła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aparatu RTG oraz aparatu mammograficznego przez SPZPS.

Opublikowano: 31 sierpnia 2020 09:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 359

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.