Podpisanie umowy na remonty dróg powiatowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ubiegłym tygodniu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 7, 87-853 Nowa Wieś na remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej.

 

Remontowe roboty budowlane obejmują następujące odcinki dróg powiatowych:

2819C Torzewo - Lubraniec w m. Lubraniec, Kolonia Piaski,

2927C Wilkowiczki – Lutobórz - Janowo w m. Wilkowiczki, Szczutkowo,

2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś – Błenna w m. Wiszczelice

 

Dokumentacja zakłada wykonanie następujących prac:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego.

 

Wartość umowy brutto wynosi: 782.722,43 zł.

 

Termin wykonania zadania określony został do dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

Inspektorem nadzoru sprawującym nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad przedmiotowymi robotami określonymi umową będzie firma: Usługi Drogowe Sergiusz Makowski z Włocławka.

 

 

 

 

Opublikowano: 23 czerwca 2020 16:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 16325

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.