Sesja absolutoryjna Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

19 czerwca 2020 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu we Włocławku. Głównymi punktami było zatwierdzenie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2019 rok oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok.

Rada Powiatu we Włocławku jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi.

Rok 2019 najkrócej można podsumować, prezentując następujące liczby:

- 95.585.356,97 zł wykonanie budżetu (2018 ponad 87 mln zł; 2017 – 80 mln zł; 2016 ponad 72,5 mln zł; 2015 – 75 mln zł)
- 25.155.964,27 zł wykonanie inwestycji (2018 – ponad 21 mln zł; 2017 – ponad 16 mln zł; 2016 – 12 mln zł; 2015 – 14 mln zł)
- 16.335.803,76 zł środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (2018 – ponad 6 mln zł; 2017 – ponad 5,5 mln zł; 2016 – 1,5 mln zł; 2015 - 6,5 mln zł)
- 5.103.548,69 zł nadwyżka budżetowa (2018 niecały 1 mln zł; 2017 deficyt w wysokości prawie 300 tys. zł; 2016 – 250 tys. zł; 2015 – 1,2 mln zł).

Należy nadmienić również, że w ubiegłym roku rozpoczęto w szerokim zakresie wspieranie organizacji społecznych m. in.: ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i wiele innych.  

 

 

Opublikowano: 19 czerwca 2020 12:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.