Przekazanie umowy na dofinansowanie budowy pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS w Izbicy Kujawskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Roman Gołębiewski – starosta włocławski z rąk pani Anety Jędrzejewskiej – członka zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał dziś umowę na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 13 grudnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego). Przeszedł pozytywnie ocenę formalno–merytoryczną, a tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.124.862,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Polityka Terytorialna). 

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 3,8 mln zł. Wykonanie zadania ma na celu stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększy ich skuteczność oraz dostosuje ofertę edukacyjną do zmieniającego się rynku pracy. Projekt przyczyni się do  wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.

 

 

Opublikowano: 18 czerwca 2020 14:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 25579

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.