Punkty niedpłatnej pomocy prawnej ponownie świadczą stacjonarne usługi prawne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną, w tym stopniowe zmniejszanie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także potrzeby lokalnej społeczności informujemy, o zakończeniu zdalnego udzielania porad i powrocie do stacjonarnego w punktach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z podjętymi działaniami, kierując się troską o bezpieczeństwo zarówno osób zaangażowanych w wykonywanie zadania, jak również beneficjęntów pomocy punkty zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, kadrowych, informatycznych i logistycznych, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa wynikającego z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej na uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu roku.

Równocześnie przypominamy, iż udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 54 230 46 39, w godzinach od 730  do 1400.

Opublikowano: 16 czerwca 2020 10:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 24499

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.