Obradowały komisje Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w trakcie którego członkowie komisji zapoznali się z informacją zarządu z udzielonych dotacji w zakresie sportu w 2019 roku. Została przedstawiona również informacja dotycząca kosztów prowadzenia szkół na podstawie danych z 2019 roku oraz informacja starosty o stanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

W tym samym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na której zapoznano się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wyniku kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu za rok 2019.  Została przedstawiona informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności jednostki na obszarze powiatu włocławskiego za rok 2019. Zgromadzeni zapoznali się również z następującymi informacjami:
- o funkcjonowaniu wspólnot leśnych,
- z zadań z zakresu rybactwa śródlądowego na terenie powiatu włocławskiego w 2019 r.,
- o wnioskowanych dotacjach na realizację prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych przez gminne spółki wodne z terenu powiatu włocławskiego za rok 2019,
- w zakresie wydanych decyzji dotyczących kontroli nasadzeń oraz spraw wypłat ekwiwalentów.

 

Opublikowano: 28 maja 2020 14:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 15690

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.