XVII Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Głównym tematem dzisiejszej sesji Rady Powiatu we Włocławku było wprowadzenie do budżetu powiatu środków finansowych zabezpieczających wypłaty dodatków do wynagrodzeń na okres 3 miesięcy dla pracowników dps. Fundusze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków". Dzięki przyjęciu uchwały zmieniającej budżet pracownicy domów pomocy społecznej już w wynagrodzeniu za miesiąc maj będą mieli wypłacone wyżej wspomniane dodatki. 
W ramach realizacji tego zadania został zwiększony zakres pracowników dps, którzy mieli przeprowadzone testy na obecność koronawirusa (zarówno genetyczne jak i immunologiczne) z 112 do 164 osób. Projekt obejmuje również zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia dps. Należy nadmienić, że projekt nie wymaga zabezpieczenia wkładu własnego ze strony Naszego samorządu.
Pozostałe zmiany w budżecie powiatu dotyczą zabezpieczenia środków na prace, które wynikają z realizacji bieżących inwestycji.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, dokonała także oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Włocławski w 2019 roku. Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdania Zarządu Powiatu Włocławskiego z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2019 roku.


Opublikowano: 21 maja 2020 14:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 23134

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.