Podpisanie umowy na czwarte zadanie drogowe, tym razem gmina Lubień Kujawski

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 7, 87-853 Nowa Wieś na realizację już 4 zadania drogowego, jakim jest  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kuj.– Kąty – gr. woj. – (Łanięta) – dł. odcinka 1,6 km”.

Wartość umowy brutto wynosi: 2.239.723,95 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  przebudowę drogi powiatowej na odcinku 1,6  km, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodników oraz zjazdów, wykonanie umocnionych poboczy, przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, przebudowę skrzyżowania, odtworzenie rowów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie ATS - nadzór, projekty, BHP  mgr inż. Tomasz Sulerzycki  z siedzibą ul. Bajkowa 4/4 Głogowo 87-123 Dobrzejewice

Termin wykonania zadania określony został do dnia 30 września 2020 r.

Na realizację powyższej inwestycji Powiat Włocławski również ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Opublikowano: 03 kwietnia 2020 11:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 16945

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.