Umowa na przebudowa drogi powiatowej nr 2901C w Lubaniu

 (link otworzy duże zdjęcie)

31 marca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Włocławskim a wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km”, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

Wartość umowy brutto wynosi: 3.657.396,99 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  przebudowę odcinka jezdni na długości 2 km, przebudowę  chodników i parkingu, przebudowę skrzyżowań, wykonanie umocnionych poboczy, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie ATS - nadzór, projekty, BHP  mgr inż. Tomasz Sulerzycki  z siedzibą ul. Bajkowa 4/4 Głogowo 87-123 Dobrzejewice

Termin wykonania zadania określony został do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Na realizację powyższej inwestycji Powiat Włocławski również ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Opublikowano: 01 kwietnia 2020 11:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 445

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.