Tablety od Fundacji POLSAT dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 31 marca 2020 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu powiatu włocławskiego otrzymały tablety przekazane przez Fundację POLSAT działającą wspólnie z siecią Plus i cyfrowym Polsatem. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim otrzymała 24 szt. tabletów, natomiast Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu otrzymała 23 tablety. Łącznie do wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych,  rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych przekazali  2 tysiące tabletów. Odpowiedzieli oni  na potrzeby rodzin i dzieci związane ze zdalną edukacją, bardzo ułatwi to naszym wychowankom. 

Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu oraz problemy z dostępem do internetu wielu naszych wychowanków miało problem  w  realizowaniu programu zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W tej trudnej dla nas  sytuacji, chcąc wyrównać szanse Naszych dzieci, sieć Plus, Cyfrowy Polsat oraz Fundacja POLSAT postanowiły wesprzeć naszą i wiele innych placówek, które ze względu na liczebność dzieci objętych opieką, najbardziej odczuwają problemy wynikające z konieczności prowadzenia zajęć na odległość.

Upominki te ułatwią wychowankom  funkcjonowanie w nowej rzeczywistości i zapewnią zdalny dostęp do wiedzy, kolegów i najbliższych, tablety rzeczywiście przyczynią się do poprawy sytuacji Naszych dzieci.

Fot. nadesłane

Opublikowano: 01 kwietnia 2020 10:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 5121

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.