Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Wiktorowo w gminie Lubraniec

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dzisiaj została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza - wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo”.

Wartość umowy brutto wynosi:  2.118.567,56 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: remont drogi polegającej na ułożeniu nowej warstwy bitumicznej dla nawierzchni drogi o długości 6,2 km, częściowe oczyszczenie z odtworzeniem rowów, przebudowa chodników i zjazdów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie  BRD Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11 87-800 Włocławek.

Termin wykonania zadania określony został do dnia 16 lipca 2020 r.

Na realizację powyższej inwestycji Powiat Włocławski również ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Opublikowano: 27 marca 2020 10:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 18409

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.