Beneficjenci nieodpłatnej pomocy prawnej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo - Beneficjenci nieodpłatnej pomocy prawnej

         Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), koniecznym jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.)  i w związku z tym zawieszam od dnia 16 marca 2020 r do odwołania. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych na terenie Powiatu Włocławskiego punktach: w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu, w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Zorganizowana została możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikator internetowy itp.):

  • w razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: m.terpinska@powiat.wloclawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku (link) zalecany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, poniżej.
  • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej  może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon 54 230-46-39 z podaniem następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

Opublikowano: 16 marca 2020 15:02

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek [24.48 KB]

Wyświetleń: 2613

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.