Zebranie sprawozdawcze OSP Gołaszewo

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 7 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019 zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie. W zebraniu brali udział przedstawiciele władz lokalnego samorządu w osobach: Roman Gołębiewski - starosta włocławski, Wojciech Rudziński - radny powiatu włocławskiego, Stanisław Adamczyk - wójt gminy Kowal, Edward Dominikowski - Przewodniczący Rady Gminy Kowal. Wśród zaproszonych gości byli również: Adam Dominikowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Marian Mikołajczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Włocławku. 

Podczas spotkania Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku przekazał jednostce decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. System stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpatrywanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Opublikowano: 10 lutego 2020 08:15

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3633

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.