Obradowały komisje Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 24 stycznia br. obradowały dwie komisje Rady:

Komisja Budżetu i Finansów po przyjęciu punktów porządkowych i organizacyjnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027 oraz projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020. Komisja przyjęła również sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 r.

Komisja Infrastruktury i Rozwoju w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Włocławski oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie a także projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie ze swojej  działalności w 2019 r.

Opublikowano: 27 stycznia 2020 13:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1840

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.