XI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

      W dniu 28 listopada 2019 roku obradowała Rada Powiatu we Włocławku. Radni zajęli się przede wszystkim uchwałą w sprawie wyznaczenie linii komunikacyjnych w publicznym transporcie drogowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Powiat chce skorzystać ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli przywrócić zlikwidowane lokalne kursy autobusowe. Z dniem 1 marca 2020 roku planowane jest uruchomienie linii autobusowych na trasach: Chodecz-Boniewo-Lubraniec-Izbica Kujawska, Chodecz-Lubień Kujawski-Baruchowo-Kowal, Baruchowo-Kowal-Lubień Kujawski-Chodecz, co pozwoli mieszkańcom naszego powiatu na lepsze komunikowanie się pomiędzy miejscowościami, natomiast młodzieży łatwiejszy dojazd do szkół.

      Radni podjęli również uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026, przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2017”, ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2020 r., w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 r. oraz uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

        Rada Powiatu rozpatrzyła również i przyjęła:

a) sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 17 października 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od dnia 14 listopada 2019 r. do dnia sesji,

b) informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Włocławski,

c) informację Starosty Włocławskiego uwzględniająca wyniki analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w każdym roku przez osoby do tego zobowiązane za rok miniony oraz analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych w ciągu roku, w innych terminach, w związku ze zdarzeniami, z których wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego,

d) informację Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 r. i 2019 r. przez radnych Rady Powiatu we Włocławku. 

  Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad Rady Powiatu, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. Z treścią zaś podjętych uchwał można zapoznać się na w/w stronie w katalogu – Uchwały organów powiatu.

 

Opublikowano: 02 grudnia 2019 08:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 4970

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.