Obradowały komisje Rady Powiatu we Włocławku

 (link otworzy duże zdjęcie)

W minionym tygodniu obradowały następujące komisje Rady Powiatu: Komisja Infrastruktury i Rozwoju, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Zapoznały się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020-2027. Komisje przyjęły również plany pracy komisji na kolejny rok.

Komisja Infrastruktury i Rozwoju zajęła się projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 r., oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych w publicznym transporcie drogowym, dla których organizatorem jest Powiat Włocławski oraz wyrażenia zgody na zwarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartał 2019 roku.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajęła się projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2017”. Natomiast Komisja Zdrowi i Spraw Społecznych opiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Przebieg porządku obrad zawierją protokoły z obrad poszczególnych komisji, zamieszczony na stronie Biluletynu Informacji Publicznej w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły: http://bip.powiat.wloclawski.pl 

Opublikowano: 25 listopada 2019 12:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3435

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.