Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nowo wybraną radę powitał Krystian Łuczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Agnieszka Łoboda – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. Starosta Włocławski w skład powiatowej rady powołał następujące osoby:

 1. Joannę Gawłowską – przedstawiciela Gminy Baruchowo,
 2. Waldemara Graczyka – przedstawiciela Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych „Życzliwe Serce” w Izbicy Kujawskiej,
 3. Emilię Kordylewską – przedstawiciela Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie,
 4. Kazimierę Łączkowskiego – przedstawiciela Miasta i Gminy Lubraniec, 
 5. Bogusława Wrocławskiego – przedstawiciela Gminy Włocławek.

Wśród członków rady wybrano na funkcję Przewodniczącej – Emilię Kordylewską, wiceprzewodniczącą została – Kazimiera Łączkowska natomiast Sekretarzem – Joanna Gawłowska.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 z  późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2003 Nr 62, poz. 560). Do jej głównych zadań należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. ocena realizacji projektów,
 3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Opublikowano: 25 listopada 2019 11:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 26857

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.