Powiatowe ćwiczenia obronne ,,Kobra -19 Powiat Włocławski”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem KOBRA 2019- Powiat Włocławski, które odbędzie się w dniu  20 września 2019 roku jest ćwiczeniem wieloetapowym, obejmującymi zagadnienia planowania   i prowadzenia działań w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W trakcie, których uczestnicy nabywają umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów z ich zakresu działania.

Celem ćwiczenia organizowanego przez Starostę Włocławskiego jest zgrywanie organów kierowania powiatu i gmin, podległych im obsad osobowych oraz wykorzystanie sił i środków, którymi dysponują poszczególne ogniwa systemu obronnego państwa, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia konfliktem polityczno-militarnym. Ćwiczenie jest organizowane przy ścisłym współudziale Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu, Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu, powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych powiatu,  terenowej administracji wojskowej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Patrolu Saperskiego, wydzielonych sił i środków Wojsk Obrony Terytorialnej, Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W ćwiczeniu biorą udział:

 1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włocławku którego pracami będzie kierował Pan Roman Gołębiewski- Starosta Włocławski
 2. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kowalu którego pracami będzie kierował Pan Stanisław Adamczyk- Wójt Gminy Kowal.
 3. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kowalu którego pracami będzie kierował Pan Eugeniusz Gołembiewski- Burmistrz Miasta Kowala.
 4. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z gminy Kowal i Miasta Kowal  w ramach KSRG na terenie Powiatu Włocławskiego
 5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
 6. Komenda Miejska Policji we Włocławku.
 7. Patrol sapersko- minerski 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu,
 8. Lotnicza Formacja Obrony Cywilnej wydzielona z Aeroklubu Włocławskiego
 9. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszcz
 10. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie- baza w Płocku
 11. Zespoły Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
 12. Jednostki organizacyjnej powiatu

W części aplikacyjnej ćwiczenia pod kryptonimem KOBRA -19 -Powiat Włocławski. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we Włocławku doskonalił będzie sposoby wypracowania rozwiązań i propozycji decyzji dla Starosty Włocławskiego przy współudziale Gminnego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kowalu  w zakresie:

 1. minimalizowania skutków działań o charakterze sabotażowo- dywersyjnym
 2. sposobu przekazania społeczeństwu informacji adekwatnej do zagrożenia za pośrednictwem lokalnych mass mediów,
 3. współdziałanie, wymianę informacji na zagrożeń oraz ich skali i prognozy rozwoju, pomiędzy służbami, instytucjami i  organami samorządu terytorialnego.

W ćwiczeniach powiatowych  pk. KOBRA - 19 -Powiat Włocławski zaangażowanych będzie ponad  150  osób

Ćwiczenie praktyczne odbędzie się na granicy administracyjnej Gminy Kowal oraz Miasta Kowal.

Powyższe ćwiczenia są czwartymi ćwiczeniami obronnymi Powiatu Włocławskiego, a po raz pierwszy przy zaangażowaniu sił i środków na tak dużą skalę.

Opublikowano: 09 września 2019 08:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 6206

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.