Informacja z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 20 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie:

 1. autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego wraz z tekstem jednolitym;
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  w Chodczu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Chodczu;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu.
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu.
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Chodczu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodczu.
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej.
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych im. Św. Jana Pawła II w Kowalu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Św. Jana Pawła II w Kowalu.
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum  w Chodczu w pięcioletnie Technikum w Chodczu.
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Lubrańcu – Marysinie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne w Lubrańcu - Marysinie.
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum  w Izbicy Kujawskiej w pięcioletnie Technikum w Izbicy Kujawskiej.

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad komisji, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. 

Tekst: Wydział BROI

Opublikowano: 20 sierpnia 2019 12:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 25343

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.