Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, rozpatrzyła i  przyjęła Informację Zarządu Powiatu dotyczącą realizacji zadań w zakresie promocji powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych na poszczególne zadania za lata 2016-2018.

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego, od dnia 1 września 2019 roku.

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad komisji, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. 

Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 02 sierpnia 2019 13:49

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 24161

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.