Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 8 lipca br. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 50% wartości kwalifikowalnych zadania tj. 4.648.389,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88 – 100 Inowrocław, natomiast obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni Przedsiębiorstwo Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87 – 800 Włocławek.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni o łącznej długości 5,029 km i szerokości 6 m, budowę chodników o szerokości 2 metrów, wykonanie umocnionych poboczy o szerokości 1 m, przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, przebudowę trzech skrzyżowań, odtworzenie rowów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz zjazdów.   

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Opublikowano: 08 lipca 2019 14:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 27875

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.