Informacja z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 22 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, pozytywnie zaopiniowała:

  1. Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego;
  2. projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Ponadto przyjęła Informację Dyrektora SPZPS we Włocławku na temat kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2019 rok w porównaniu do 2018 roku oraz Informację Dyrektora SPZPS na temat realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez SPZPS we Włocławku w 2018 roku.

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad komisji, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. 

Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 22 marca 2019 13:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2861

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.