Informacja z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku w dniu 15 marca 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku. Realizowany porządek obrad składał się z piętnastu punktów. Po zrealizowaniu punktów organizacyjnych, Zarząd przyjął informacje wynikające z planów pracy stałych komisji Rady Powiatu we Włocławku oraz podjął następujące uchwały:

  1.  Uchwałę nr 58/19 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Rozbudowa ul. Pogodnej z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ew. Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski;
  2. Uchwałę nr 59/19 w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji „Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej”;
  3. Uchwałę nr 60/19 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Realizacja usługi opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowy i  przebudowy dróg powiatowych;
  4. Uchwałę nr 61/19 o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego.

Ponadto, Zarząd Powiatu przyjął Aneks Nr 1 do Umowy Nr 273.1.18/47/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Treść: Wydział ZAB

Opublikowano: 15 marca 2019 12:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1379

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.