Informacja z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu we Włocławku. Komisja po przyjęciu organizacyjnych i porządkowych punktów, przyjęła:

  1. Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2018 rok wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata  2016-2018 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2018 r.
  2. Informację Komendanta Miejskiego Policji  z działalności za rok 2018; w tym informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Włocławskiego w 2018 roku wraz z realizacją Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata  2016-2018  w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego w 2018 r.
  3. Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Włocławskiego za 2018 rok wraz z realizacją programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek  i Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2018 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego.
  4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”  za rok 2018.

Przebieg realizacji porządku obrad będzie zawierał protokół z obrad komisji, zamieszczony na stronie http://bip.powiat.wloclawski.pl w katalogu - Akty publicznoprawne, protokoły. 

Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 15 marca 2019 12:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 11336

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.