Informacja z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 14 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku.W części merytorycznej, Komisja pozytywnie zaopiniowała Informację Dyrektora SPZPS we Włocławku dotyczącą zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 rok. W kolejnym punkcie porządku obrad Komisja pozytywnie zaopiniowała Informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku dotycząca realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025 za rok 2018.

Treść: Wydział BROI

Opublikowano: 15 lutego 2019 07:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 425

Wszelkie prawa zastrzeżone © Starostwo Powiatowe we Włocławku

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.